MENU

Ni Gng. Violeta I. Serrano

Ang Sentrong Medikal ng Rizal ay nakibahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa programa ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF).  Ito’y  itinakda ng Pampanguluhang Proklamsyon Blg. 1041 s. 1997, at bilang pakiki-isa, ang Sentrong Medikal ng Rizal ay sinimulang mai-angat ang kamalayan ng bawat empleyado, sibiko at maganyak pati mga pasyente at mga bantay sa pamamagitan ng paggamit ng kasuotang “Filipino”. 

Ito’y sinimulan noong ika-6 ng Agosto sa pamamagitan ng maikling palatuntunang inihanda ng Dibisyon ng Narsing sa pamumuno ni Gng. Louise Marie D. Flores, Hepe ng Narsing, na isinabay sa Pagtataas ng Bandila ng Pilipinas sa Awditoryum ng ospital.  Ang selebrasyon ay napatingkad ng makukulay na kasuotang Filipiniana at ng mga sinaunang Filipino ng mga nakiisang kawani.  Ipinahayag din ang simula ng “Patimpalak sa Pinakamagandang Kasuotang Filipiniana” na pipiliin mula sa mga makiki-isa tuwing Lunes ng buong buwan ng Agosto.

1

Pagdiriwang ng pagtataas ng bandila, 06 Agosto 2018, Dibisyon ng Nursing, Gng. Louise Marie D. Flores, Pinuno ng Departamento.

2

Pagdiriwang ng pagtataas ng bandila, 13 Agosto 2018, Departamento ng Inhenyeriya at Pamamahala ng mga Pasilidad (HOPSD), Engr. Jennifer L. Quintero, Pinuno ng Departamento

3

Pagdiriwang ng pagtataas ng bandila, 20 Agosto 2018, Tanggapan ng Nutrisyon at Serbisyong Dietetics, Gng. Gemma Villaflores, Pinuno ng Departamento.

Damang-dama ang pagbabalik sa kasaysayan sa huling araw ng pagdiriwang ng Sentrong Medikal ng Rizal ng Buwan ng Wika (20 Agosto 2018) sa awditoryum ng ospital.  Naantig din ang damdaming makabayan sa pamamagitan ng mga kasuotan mula sa sinaunang panahon at iba’t ibang rehiyon ng bansa.

 Joy and Ellen                                              

Jessie and Brangie 

Doc Rain and Sir Rolly

Mga nagwagi sa patimpalak ng “Kasuotang Filipiniana.”

Ang mga nagwagi sa patimpalak ng “Kasuotang Filipiniana” ay pinarangalan noong ika-10 ng Setyembre 2018.  Ang mga ito’y pasimula lamang sa taun-taong pagdiriwang at pakikilahok ng Sentrong Medikal ng Rizal sa mga programa KWF upang maipagpatuloy ang kamalayan at pagtangkilik ng mga kawani sa wikang Filipino.