MENU

Ang Sentrong Medikal ng Rizal ay nakikiisa sa nalalapit na pagdiriwang ng BUWAN NG WIKANG PAMBANSA ngayong AGOSTO 2021, na may temang:

"FILIPINO AT MGA WIKANG KATUTUBO SA DEKOLONISASYON NG PAG-IISIP NG MGA PILIPINO"

Komisyon sa Wikang Filipino: "Ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines (2021 QCP) na nakatuón sa mahahalagang pangyayari sa bansa sa nakalipas na 500 taón partikular na sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging "Filipino-centric" na nararapat na sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdámin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng panitikan, wika, mga sining, at ibá pang manipestasyong kultural. Nararapat ding bigyang-diin nitó ang Pilipinong Identidad at kahalagáhan ukol sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan."

Mabuhay ang Wikang Filipino!

#GoRizalMed #BuwanngWika2021

217400900 515433533030882 6139467874598498532 n